Με αντιγραφή του παρακάτω κώδικα & επικόλληση στην ιστοσελίδα σας μπορείτε να έχετε και εσείς αυτόν τον player στην ιστοσελίδα σας. Αφού τον κάνετε επικόλληση θα πρέπει να αλλάξετε την πόρτα του ραδιοφώνου και να βάλετε τη δική σας πόρτα.