Πατώντας στο παρακάτω "Download" κατεβάζετε τον player τον ανεβάζετε στην ιστοσελίδα σας για να μπορείτε να έχετε και εσείς αυτόν τον player στην ιστοσελίδα σας. Αφού τον ανεβάσετε θα πρέπει να αλλάξετε την πόρτα του ραδιοφώνου και να βάλετε τη δική σας πόρτα από το αρχείο "index.html".

Download